Cookies på webbplatsen

Vi använder cookies på väla.se för att samla in statistik om hur vår hemsida används. Statistiken använder vi för att förbättra funktioner och innehåll på hemsidan, bland annat genom att se hur många som besöker sajten och vilket innehåll som tilltalar.

Statistiken samlas in i anonymiserat format, vi kan alltså inte identifiera vilka enskilda personer som tagit del av vilken information eller hur enskilda personer rört sig på hemsidan. Detta gör vi med hjälp av olika analysverktyg vilket kan innebära att det företag som tillhandahåller verktyget kan få tillgång till den anonymiserade statistiken.

Ta bort och blockera cookies

I de flesta webbläsare accepteras cookies automatiskt, men din webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar eller blockerar cookies. Du kan även radera cookies som redan har lagrats i din webbläsare. Hur detta görs skiljer sig åt mellan olika webbläsare och går att läsa mer om i instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare.

Mer information finns på www.aboutcookies.org.