En trygg och säker handelsplats

På Väla kan du som besökare alltid känns dig trygg. Vi har ordningsvakter på plats varje dag och vi har en väl genomarbetad säkerhetsplan som all personal tagit del av. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Väla Centrum är dagligen bemannat med ordningsvakter från Bevakningsgruppen som ser till att vi tillhandahåller en hög säkerhetsnivå. Våra ordningsvakter genomgår årliga utbildningar i akutsjukvård samt hjärt- och lungräddning för att kunna utföra snabba insatser vid behov. Vi har dessutom en hög utrustningsnivå i form av bårar, sjukvårdsmaterial, hjärtstartare och vilorum.

Vi har en väl genomarbetad säkerhetsplan som all personal tagit del av. Årliga brandövningar, veckokontroller av nödbelysning och nödutgångar gör oss alltid väl förberedda. Hela centrat har fasta sprinkler med automatlarm. Vid strömavbrott tar reservkraften över som bistår centrat med nödbelysning.

Certifierade inom säkerhet

Företaget SAFE Asset Group certifierar handelsplatser världen över. I senaste certifieringen som genomfördes under 2023 fick Väla handelsområde högsta möjliga betyg ”Outstanding” och intar därmed en absolut topposition bland världens handelsplatser. Detta bekräftar vårt seriösa och långsiktiga engagemang inom säkerhets- och trygghetsfrågor.

Certifieringen innebär en genomlysning av hela verksamheten utifrån hur vi arbetar med ledningssystem, fastighetsskydd, kundsäkerhet, hyresgästernas trygghet, evakuering och krishantering, samt kontinuitetsplanering. Varje område bedöms och betygsätts detaljerat.