Lokalansökan

Vill du bli en del av Väla? Vi välkomnar en mångfald av verksamheter och letar alltid efter nya intressenter för att komplettera vårt stora utbud av butiker och restauranger. Ta första steget och kontakta oss för att diskutera möjligheterna.

Det finns inget kösystem för att etablera sig på Väla. Beslut om nyetableringar baseras på vilka lokaler som är vakanta samt vilken verksamhet som vi anser kunna bredda och komplettera Välas utbud.

Vi ber dig sammanställa en ansökan som på bästa sätt beskriver butiken du önskar öppna på Väla. Skicka in din ansökan via mail med nedanstående uppgifter. Bifoga gärna en personlig och mer utförlig ansökan med foto från eventuell befintlig butik eller skisser på hur en butik på Väla skulle se ut, samt länk till eventuell hemsida.

Du är välkommen att höra av dig vid jämna mellanrum för att hålla din intresseansökan aktuell i vårt register. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via intresseanmalan@skandiafastigheter.se och bifoga nedanstående punkter med din intresseansökan.

 • Organisationsnummer/personnummer
 • Juridiskt företagsnamn
 • Gatuadress, postnr, ort
 • Namn på sökande/kontaktperson.
 • Telefonnummer dagtid
 • E-postadress
 • Säkerhet för hyra (bankgaranti, borgen etc)
 • Beskriv verksamhets koncept och affärsidé
 • Beskriv bransch och målgrupper
 • Beskriv sortiment och varumärken
 • Bifogade dokument (tex företagspresentation foton).
 • Ange ert ungefärliga behov av lokal, storlek, läge samt övriga önskemål eller krav.
 • Speciella tekniska behov om det behövs.