Gasol

Utanför entré 4 hittar du en självservicestation för gasol som är tillgänglig dygnet runt.