Unilabs Väla mammografi

Välkommen till Unilabs mammografi! Unilabs erbjuder, på uppdrag av Region Skåne, alla kvinnor mellan 40–74 år att göra en hälsoundersökning med mammografi med 18–24 månaders intervall. Kallelsen till undersökningen skickas ut automatiskt och undersökningen är kostnadsfri.

Mammografi är en viktig undersökning med syfte att hitta förändringar i brösten i ett tidigt skede. Tack vare speciell röntgenteknik kan tumörer upptäckas innan de hunnit orsaka några symptom eller ens kan kännas i bröstet. Vetenskapliga studier har visat att dödligheten i bröstcancer kan minskas med 20–40 procent genom tidig upptäckt med mammografi. Mammografi räddar liv!